Jenis Kredit Dilihat dari Jangka Waktunya

11 September 2015
Jenis Kredit Dilihat dari Jangka Waktunya
Short Term Credit (Kredit Jangka Pendek) ialah suatu bentuk kredit yang berjangka waktu maksimum satu tahun. Dalam kredit jangka pendek, termasuk kredit untuk tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari satu tahun. Dilihat dari sisi perusahaan kredit jangka pendek dapat be...

Tujuan Kredit

10 September 2015
Tujuan Kredit
Pembahasan tujuan kredit mencakup lingkup yang luas. Pada dasarnya terdapat 2 fungsi yang saling berkaitan dari kredit, yaitu sebagai berikut:   1. Profitability   Tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang diraih dari bunga yang...

Fungsi Kredit

09 September 2015
Fungsi Kredit
Kredit mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar, fungsi kredit di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut:   1. Kredit dapat meningkatkan utility (daya guna) dari modal/uang   ...

Mengapa Mempelajari Kredit Penting

08 September 2015
Mengapa Mempelajari Kredit Penting
Tugas pokok bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat/pengusaha  yang memerlukannya. Dengan demikian, peranan kredit dalam operasi bank sangat besar/penting, di samping sebagian besar bank masih mengandalkan sum...

Sejarah Kredit

06 September 2015
Sejarah Kredit
Perekonomian barter telah menimbulkan berbagai kesulitan sehingga tidak mengherankan apabila manusia primitif mulai mencari cara-cara yang lebih mudah dalam melaksanakan tukar-menukar barang, misalnya dengan menggunakan barang-barang berharga yang banyak disukai masyarakat lua...